Home >> Kultura >> Museen >> Muzeum

Muzeum

„Muzeum sasko-českého Krušnohoří“ v marienberském Bergmagazínu

Bergmagazin Marienberg
Bergmagazin Marienberg
Bergmagazin Marienberg
Bergmagazin Marienberg
Bergmagazin Marienberg

Nově zrekonstruovaný Bergmagazín, bývalá sýpka s bohatou historií, je od roku 2006 sídlem v regionu jedinečného Muzea sasko-českého Krušnohoří. Na návštěvníky čeká rozsáhlá dvojjazyčná výstava, která se věnuje kultuře krušnohorského obyvatelstva na obou stranách hranice. Vydařená symbióza historických exponátů a dokumentů dosažená prostřednictvím vyvážené textové, obrazové a zvukové prezentace s pomocí moderní techniky dodává výstavě jedinečné kouzlo. 

 

„Krušnohoří – životopis jednoho regionu“ – tak zní motto přeshraniční virtuální cesty napříč saským a českým Krušnohořím, na které se návštěvník seznámí s každodenním životem a lidovou kulturou zdejšího obyvatelstva. Zpracována jsou témata jako Geografická poloha, Dřevo, lesní dělníci a hračky, Rašeliniště a dobývání rašeliny, Formanství, Píseň v dialektu a Anton Günther, Pěstování lnu, Zimní radovánky, Dějiny dopravy a mnoho dalšího.

 

Důležitá část výstavy „Němci a Češi – životopis jednoho sousedství“ je obsáhlou dokumentací politických dějin 20. století, která v regionu zanechala dodnes viditelné stopy.

 

V kapitole „Marienberg – dějiny hornického města“ se návštěvníci mohou dozvědět více o založení a vývoji města, o jeho slavné hornické historii, o zdejších řemeslech a kultuře jeho obyvatel.    

 

Ve vstupním vestibulu Bergmagazínu je nápaditě zpracováno téma „Biografie budovy“, která má za sebou opravdu pestrou minulost a jako vzdělávací centrum a místo setkávání snad i slibnou budoucnost.

Přijeďte nás navštívit a zažijte kouzlo Bergmagazínu!

 

 

 

 

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

Museum sächsisch - böhmisches ErzgebirgeMuseum sächsisch - böhmisches ErzgebirgeMuzeum