Home >> Úvod

ÚvodSrde?n? Vás vítáme na internetové stránce našeho starého horního m?sta ve st?edu Krušnoho?í.

 

Získejte virtuální p?ehled o m?st? plném života, na jehož hospodá?ství se vedle st?edn? velkých podnik? podílejí velkou m?rou odv?tví služeb, zem?d?lství a krušnohorská kasárna naší p?choty „Marienberger Jäger“. 

 

Následující stránky a fotografie by Vám m?ly sloužit jako pr?vodce na cest? „od v?erejška k zít?ku“ tohoto zajímavého m?sta a poskytnout všechny d?ležité informace.

 

Nejvíce by nás pot?šilo, kdyby byly tyto stránky podn?tem pro Vaši návšt?vu.

 

Zda? B?h!

Glück auf!

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

HomeHomeÚvod

Veranstaltungen in Marienberg

12. Kneipennacht, Jahrmarkt, Tag der offenen Tür in der Erzgebirgskaserne und mehr...

In den Sommerferien mit dem Bus zum Rätzteich!

Tagesaktuelle Öffnungszeiten einsehen

Umzug des jetzigen Ratscafés - Gewerbeflächen zu vermieten

Die Stadtverwaltung Marienberg bietet - freibleibend - die Räume des „Ratscafé“ im Rathaus, Markt...