Home >> Úvod

Úvod

 

 

Srde?n? Vás vítáme na internetové stránce našeho starého horního m?sta ve st?edu Krušnoho?í.

 

Získejte virtuální p?ehled o m?st? plném života, na jehož hospodá?ství se vedle st?edn? velkých podnik? podílejí velkou m?rou odv?tví služeb, zem?d?lství a krušnohorská kasárna naší p?choty „Marienberger Jäger“. 

 

Následující stránky a fotografie by Vám m?ly sloužit jako pr?vodce na cest? „od v?erejška k zít?ku“ tohoto zajímavého m?sta a poskytnout všechny d?ležité informace.

 

Nejvíce by nás pot?šilo, kdyby byly tyto stránky podn?tem pro Vaši návšt?vu.

 

Zda? B?h!

Glück auf!

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

HomeHomeÚvod

Öffentliche Ausschreibung der Großen Kreisstadt Marienberg für die Stelle der/des Beigeordneten

Gemäß §§ 55 f. der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen ist der Beigeordnete Stellvertreter...

Technischer Ausschuss findet nicht statt

Die für Dienstag, den 13.10.2015, geplante öffentliche Sitzung des Technischen...

Verwaltungsausschuss findet nicht statt

Es wird bekannt gegeben, dass die für den 14.10.2015 angesetzte Sitzung...