Home >> Úvod

Úvod

Herzlich willkommen auf den Seiten der Großen Kreis- und Bergstadt Marienberg

Srde?n? Vás vítáme na internetové stránce našeho starého horního m?sta ve st?edu Krušnoho?í.

 

Získejte virtuální p?ehled o m?st? plném života, na jehož hospodá?ství se vedle st?edn? velkých podnik? podílejí velkou m?rou odv?tví služeb, zem?d?lství a krušnohorská kasárna naší p?choty „Marienberger Jäger“. 

 

Následující stránky a fotografie by Vám m?ly sloužit jako pr?vodce na cest? „od v?erejška k zít?ku“ tohoto zajímavého m?sta a poskytnout všechny d?ležité informace.

 

Nejvíce by nás pot?šilo, kdyby byly tyto stránky podn?tem pro Vaši návšt?vu.

 

Zda? B?h!

Glück auf!

 

 

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

HomeHomeÚvod

Die Big Band der Bundeswehr gastiert in Marienberg

am 15. Juni 2015, 20:00 Uhr, auf dem Marktplatz zu einem Open Air Benefizkonzert. Der Eintritt...

Weitere Veranstaltungen

Erlebnistage Montane Kulturlandschaft, Sagenhafte Radtour zwischen Kühnhaide und Rübenau...