Home >> Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnoho?í

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnoho?í

 

 

 

.___Video öffnet im externen Videoplayer
Video "Montane Kulturlandschaft" öffnet im externen Videoplayer

Der Welterbeantrag wird derzeit überarbeitet und soll zum 1. Februar 2018 erneut bei der UNESCO eingereicht werden. Im Sommer 2017 ist ein neuer Stand zu erwarten. Die nachfolgenden Inhalte unterliegen dem Stand von 2014.

Weitere Informationen zur Thematik finden Sie hier:

Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří

800 let hornictví | 85 komponent | 39 elementů | 7 dílčích aspektů 

 

Vývoj saského a českého Krušnohoří byl rozhodujícím způsobem určován hornickou činností, která byla příčinou vzniku jedinečné kulturní krajiny. Po dobu více než 800 let formovalo hornictví a hutnictví nejen vzhled krajiny a podzemí, ale také umění, kulturu, vzdělání, politiku a vědu. Vznikaly tradice a zvyky, které se zachovaly dodnes. Všechny tyto dílčí aspekty mají význam mezinárodního charakteru.  

Zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, který je cílem pro rok 2016, znamená pro region šanci zachovat  jeho živou, neustále se rozvíjející kulturní krajinu s mimořádnou výjimečností jako dědictví. Je to šance, jak tento region přiblížit lidem na celém světě a dát mu tak nové impulzy k vývoji. Když mluvíme o světovém dědictví Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, mluvíme o 800 let staré historii hornictví, o sedmi dílčích aspektech materiální a duchovní hodnoty a 85 komponentech, které nám pomohou porozumět významu světového dědictví na místě samém.

 

 

Marienberg směřuje na Seznam světového dědictví UNESCO

Komponenty v Marienbergu

Historické centrum a Bergmagazin

Hornické město Marienberg bylo plánovitě založeno v roce 1521 poté, co byla v regionu objevena rozsáhlá ložiska stříbra. Půdorys města odpovídá zásadám ideálního města renesance, které zde byly použity poprvé na sever od Alp. K významným památkám patří mj. renesanční radnice, sálový kostel sv. Marie, městské opevnění a tzv. Bergmagazin, původní sýpka a sklad pro horníky, dnes sídlo Muzea sasko-českého Krušnohoří.

 

 

Hornická krajina Lauta

Svědectví o hornictví v Lautě sahají až do 16. Století. Pozoruhodné jsou krajinotvorné pruhy hald po těžbě stříbra, které sledují průběh rudních žil. Každá halda nad těmito žilami značí umístění jedné či několika šachet. Haldy jsou od sebe vzdálené podle velikosti tehdejších důlních polí. K historicky nejvýznamnějším žilám patří „Bauer Morgengang“ a „Elisabeth Flache“. V 18. století vznikla na žíle „Elisabeth Flache“ šachta Rudolphšacht, která se stala nejdůležitější hlavní šachtou v revíru.

 

 

Technická památka Grüner Graben (Zelený příkop) v Pobershau


Příkop Grüner Graben, kterým dodnes protéká voda a jenž se ve značné míře dochoval v původním stavu, je jednou z nejdůležitějších památek na těžbu stříbrných a cínových rud v oblasti okolo Pobershau. Je příkladem vodohospodářských zařízení v hornické oblasti Marienberg. Umělý příkop, vytvořený v 17. století a dlouhý osm kilometrů, sloužil k zásobování dolů, rudních stoupoven a prádel vodou. Od 19. Století byl využíván pro zásobování rostoucího regionálního průmyslu vodou.

 

 

 

 

Leták „Kulturní krajina jako světové dědictví UNESCO“

Brožura

 

Informativní brožuru „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví“ najdete v našich infocentrech v Marienbergu a Pobershau a v Bergmagazinu.Kontakt:
Tourist-Information Marienberg
Markt 1
09496 Marienberg
Tel. +49 (0) 3735/602-270
E-Mail info@marienberg.de

Links:

www.montanregion-erzgebirge.de

 

 

 

 

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

Die Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/KrušnohoříDie Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/KrušnohoríHornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnoho?í