Home >> Školky l Školy >> Školy

Školy

 

 

Schüler in Marienberg

Kdo z nás nezažil chvilky ve školní lavici, kdy nerozuměl ničemu a nadával na množství domácích úkolů? Ale nemůžeme považovat za štěstí, že školy vůbec existují? Není to skvělé, že má dnes každý přístup ke vzdělání a výchově? V současnosti platí více než kdy předtím, že stupeň vzdělanosti určuje naši další životní cestu.

Abychom Vašemu dítěti nabídli ten nejvyšší možný stupeň vzdělání, je mu po ukončení základní školy otevřená cesta na střední školu nebo gymnázium. Dětem s postižením se dostane patřičné péče a podpory ve škole pro děti s poruchou učení nebo v pomocné škole pro mentálně postižené. 

Zur Normalansicht
Stadtwappen Marienberg
hledat & najít  

SchulenschoolsŠkoly